2fcae6d96a8702ea5c292665c5916da36fbfa2ef

فلانژ ثابت پایه کوتاه

  1. ساخته شده مخصوص آنتن های GPS

  2. برای رسیدن به دقت بالا در کارهای استاتیک

فلانژ ثابت پایه بلند

  1. مخصوص نگهدارنده منشور و آنتن GPS

-179
Trimble R2_Construction_500x500 cropped

فلانژ ثابت پایه چرخشی

  1. با قابلیت چرخش بر روی فلانژ برای انتهای GPS 

پاسخ دهید

ایمیل شما محفوظ خواهد ماند. موارد ضروری مشحص شده ند *

ارسال دیدگاه