آرش احمدپورسامانی

مدیر عامل

۱۲ سال سابقه واردات و فروش و آموزش تجهیزات نقشه برداری، برندهای تریمبل، لایکا، سوکیا، تاپکون

محمود گلی زاده
محمود گلی زاده

کارشناس نقشه برداری

مهندس مکانیک با بیش از دوسال سابقه همکاری با ژئوماتیک گستر

علی رضا افتخاری

کاردان فنی

نقشه برداری با بیش از ۸ سال سابقه کار

علی اکبر شاهنظری

رییس هیات مدیره

فوق لیسانس روابط بین والملل

مهندس انور داوود زاده
انور داوود زاده

هیات مدیره

بیش از ۲۰ سال سابقه در تعمیر تجهیزات نقشه برداری

تورج احمدپورسامانی

کارشناس

مهندس عمران، با بیش از ۱۵ سال سابقه کار در امور طراحی راه و سازه های بزرگ در کشور سوئد

سینا احمدپورسامانی

کارشناس

کارشناس مکانیک با بیش از ۵ سال سابقه کار در اسکنر

بهروز نوروزی

کارشناس

کارشناس نقشه برداری سابقه کار از شهریور ۷۹ تا کنون
۱۷ سال سابقه نقشه برداری مسیر