شرکت ژئوماتیک گستر جهت انجام تحقیقات در زمینه رهیاب ها و سهولت کار همکاران نقشه بردار اقدام به احداث ایستگاه دائمی در محل شرکت نموده است. اطلاعات این ایستگاه به صورت داده خام استاتیک(Static Raw Data) و دینامیکی (RTK) قابل استفاده برای عموم به صورت رایگان می باشد.

دستگاه به کار گرفته شده در این ایستگاه TRIMBLE Net R5 به همراه آنتن TRIMBLE Zephyr Model 2 که قابلیت دریافت ماهواره های GPS و GLONASS و SBAS را دارا می باشد.

برای استفاده از داده های خام دستگاه با شرکت تماس حاصل فرمایید.

همچنین شناسنامه نقطه را می توانید از لینک زیر دانلود نمایید:

شناسنامه ایستگاه دائمی تهران شرکت ژئوماتیک گستر

قابل ذکر است که مختصات از ایستگاه دائمی تهران سازمان نقشه برداری انتقال داده شده است و دقت انتقال مختصات داده شده ۳ میلیمتر می باشد، که دیتای خام داده ها و گزارش از پردازش داده ها را می توان از لینک زیر دانلود نمود:

GEOGOSTAR STATION NETWORK ADJUST REPORT