Dini-level_0

ترازیاب تریمبل سری Dini 03

کیفیت و دقت تریمبل برای اندازه گیری های مطمئن.

دقت ۰٫۳ میلیمتر در یک کیلومتر

  1. با این دستگاه اطلاعات ارتفاعی دقیق را ۶۰ درصد سریع تر برداشت کنید.

  2. حذف خطا و کاهش دوباره کاری با خواندن دیجیتال

  3. انتقال آسان داده ها به دفتر

  4. سطح دقت ۰٫۳ با میر انوار

پاسخ دهید

ایمیل شما محفوظ خواهد ماند. موارد ضروری مشحص شده ند *

ارسال دیدگاه