شاخص آلومینیوم

شاخص آلومینیوم ۵ متری دورو مدرج

شاخص مخصوص کارهای ترازیابی با حالت تلسکوپی ۵ متری، دو رو مدرج، و دارای واحد اندازه گیری میلیمتر بر روی شاخص

شاخص فایبرگلاس ۵ متری دو رو مدرج

شاخص مخصوص ترازیابی برای ترازیاب تریمبل

شاخص فایبرگلاس
شاخص فایبرگلاس

شاخص بارکد سه متری تریمبل

مخصوص ترازیاب های تریمبل

شاخص انوار تریمبل

میر مخصوص انوار، برای ترازیاب های دقیق تریمبل

photo_2018-04-09_10-10-52-300x300