اسامی تعدادی از مشتریان شرکت ژئوماتیک گستر سبز

 

نام و نام خانوادگی
شماره تماس
شهرستان
مدل دستگاه خریداری شده
سال خرید

مهندس حاجیانی

۰۹۱۷۱۷۹۷۲۷۹کنگانTrimble R8-S

۱۳۹۶

مهندس رمضانی

۰۹۱۳۴۲۰۷۷۹۳اصفهانTrimble R8-3۱۳۹۶
مهندس شاپوروند۰۹۱۲۳۰۱۳۹۶۳تهرانTrimble R8-2

۱۳۹۵

مهندس رمضانی

 ۰۹۱۱۳۸۳۱۶۱۹انزلیTrimble V10

Trimble 3600

۱۳۹۴

۱۳۹۷

مهندس نوروزی

۰۹۱۲۸۴۴۱۹۸۸ایلامTrimble 5600

Trimble R8-2

۱۳۸۸

۱۳۹۲

مهندس تاج فیروز

۰۹۱۲۱۳۴۲۴۸۱تهرانTrimble R8-2

۱۳۹۶

مهندس رازانی

۰۹۱۰۶۵۳۱۷۸۰خرم آبادTrimble 5800۱۳۹۰
مهندس الهی۰۹۱۲۳۲۵۱۸۵۴بوشهرTrimble R8-1

۱۳۹۲

مهندس خالدی

۰۹۱۷۱۹۹۹۹۸۷بندر لنگهTrimble R2۱۳۹۶
مهندس حسینی۰۹۱۱۱۲۰۲۸۵۱شمال کشورTrimble 5600

۱۳۹۵

مهندس ستاری

۰۹۱۲۲۰۹۸۴۵۸تهرانTrimble 5800۱۳۹۴
مهندس فرشاد مهر۰۹۱۲۵۳۷۷۵۰۳کرجTrimble 5800

۱۳۸۸

مهندس شرافت۰۹۱۹۹۴۹۹۵۰۰همدانTrimble 3600

۱۳۸۸

مهندس متولی

۰۹۱۲۴۷۶۳۳۶۰بندر عباسTrimble R2۱۳۹۶
مهندس حیدری۰۹۱۴۹۵۱۶۵۳۱خوزستانTrimble 5800

۱۳۹۶

مهندس اشرفی

۰۹۱۳۱۳۳۴۶۸۱نجف آبادTrimble 5600۱۳۹۴
مهندس کرامت۰۹۱۲۴۶۶۹۴۳۳کرجTrimble 5600

۱۳۹۳

مهندس زیبا پور

۰۹۱۲۷۲۱۸۲۶۵تهرانTrimble 5600۱۳۹۸
مهندس نقدی۰۹۱۳۱۲۹۶۶۱۶تهرانTrimble DINI03

۱۳۹۶

مهندس بری

۰۹۱۲۶۱۰۰۸۷۱تهرانTrimble 5800۱۳۸۸
مهندس جوادی۰۹۱۲۴۵۸۱۷۵۲تهرانTrimble 5600

۱۳۸۷

مهندس نصرتی

۰۹۱۵۳۳۱۳۳۱۷مشهدTrimble R2۱۳۹۶
مهندس سلطانی۰۹۱۳۳۱۵۵۰۱۷اصفهانTrimble R2

Trimble v10

۱۳۹۶

۱۳۹۶

مهندس انصاریان

۰۹۱۲۷۸۵۵۰۹۰قزوین Trimble R8-1۱۳۸۸
مهندس کشاورز۰۹۱۷۷۶۲۵۰۱۹پارسیانTrimble R2

۱۳۹۵

مهندس علیزاده

۰۹۱۴۱۴۳۴۰۹۲تبریزTrimble R8۱۳۹۲
مهندس کریمی۰۹۱۳۱۱۹۴۳۶۵اصفهانTrimble R2

۱۳۹۵

مهندس الیاسی

۰۹۱۲۳۱۹۲۴۵۶تهران Trimble 5800۱۳۸۵
مهندس رضایی۰۹۱۱۲۳۱۵۷۹۵رشتTrimble 5600

Trimble R8-1

۱۳۸۷

مهندس گنجاپور

۰۹۱۶۶۱۱۳۷۱۳خوزستانTrimble NETR-5۱۳۹۳
مهندس پورمند۰۹۱۲۱۶۱۴۳۱۷خوزستانTrimble R2

۱۳۹۶

مهندس ابوالفضلی

۰۹۱۶۹۸۰۸۹۱۰خرم آبادTrimble R8-1۱۳۸۸
مهندس رایزان۰۹۱۸۳۳۳۰۷۵۱سنندجTrimble DINI12

۱۳۹۵

مهندس حیدری

۰۹۱۳۳۲۵۷۵۰۹اصفهانTrimble R8-2۱۳۹۴
مهندس اصلانی۰۹۱۲۶۴۰۴۹۸۲تهرانTrimble R8-1

Trimble 5800

۱۳۸۸

مهندس حاتمی

۰۹۱۲۷۶۶۸۷۰۱تهرانTrimble R8-1۱۳۸۸
مهندس ابوالفضلی۰۹۱۶۶۶۳۷۵۰۲خرم آبادTopcon GRS1

۱۳۹۵

مهندس حسین زاده

۰۹۱۲۸۱۳۰۰۵۳تهرانTrimble 5600۱۳۹۰
مهندس سیاهپوش۰۹۱۲۳۰۴۹۳۶۱تهرانTrimble R8-2

۱۳۹۲

مهندس بهارلو

۰۹۱۲۲۰۵۹۲۶۵تهرانTrimble R8-2۱۳۹۶
مهندس احمدی۰۹۱۴۱۴۶۲۰۳۴ارومیه Trimble R8-2

۱۳۸۹

مهندس غلامی

۰۹۱۲۵۴۵۳۸۰۵ارومیه Trimble R8-2۱۳۹۴
مهندس مصطفوی۰۹۱۳۴۳۳۵۷۲۲اصفهانTrimble R8-2

۱۳۹۴

مهندس دلشاد

۰۹۱۷۷۶۴۱۳۷۹شیرازTrimble R2۱۳۹۶
مهندس فریسات۰۹۳۹۱۹۴۶۶۶۸خوزستانTrimble 5600

۱۳۹۶

مهندس شریف جو

۰۹۱۲۹۱۷۳۶۵۴تهرانTrimble 5800۱۳۹۲

مهندس کثیری

۰۹۱۲۳۷۹۵۸۹۹تهرانTrimble S6

۱۳۹۶

مهندس عیوض زاده۰۹۱۲۲۹۶۷۱۸۹ارومیهTrimble R8-2

۱۳۹۴