باتری لایکا مدل GEB 121

مخصوص توتال استیشن های سری  TC لایکا

باتری لایکا مدل GEB111

مخصوص توتال استیشن های سری  TC لایکا

باتری لایکا مدل GEB 221

مخصوص  جی پی اس ها و توتال استیشن های سری TS لایکا

باتری لایکا مدل GEB 211

مخصوص  جی پی اس ها و توتال استیشن های سری TS لایکا

باتری کنترلر TSC2

مخصوص کنترلر تریمبل TSC2

باتری جی پی اس تریمبل

مخصوص جی پی اس تریمبل سری ۵۷۰۰ -۵۸۰۰ و سری  R

باتری هوشمند تریمبل

مخصوص کنترلر و توتال استیشن تریمبل سری S

باتری کنترلر ریکون

باتری کنترلر ریکون