leica-nak2-level-352038_1

دقت ۰٫۷ میلیمتر در یک کیلومتر رفت و برگشت

بزرگنمایی ۳۲ برابر

میدان دید ۲٫۲ متر در طول ۱۰۰ متر

کوتاهترین فاصله فوکوس  ۱٫۶ متر

دارای استاندارد ضد آب و گرد و خاک IP53

قابلیت کار در دمای ۲۰- تا ۵۰+

دارای چشمی برای خواندن زاویه

پاسخ دهید