اسامی تعدادی از مشتریان

اسامی تعدادی از مشتریان شرکت ژئوماتیک گستر سبز   نام و نام خانوادگی شماره تماس شهرستان مدل دستگاه خریداری شده سال خرید مهندس حاجیانی ۰۹۱۷۱۷۹۷۲۷۹ کنگان Trimble R8-S ۱۳۹۶ مهندس رمضانی ۰۹۱۳۴۲۰۷۷۹۳ اصفهان Trimble R8-3 ۱۳۹۶ مهندس شاپوروند ۰۹۱۲۳۰۱۳۹۶۳ تهران Trimble R8-2 ۱۳۹۵ مهندس رمضانی  ۰۹۱۱۳۸۳۱۶۱۹ انزلی Trimble V10 Trimble 3600 ۱۳۹۴ ۱۳۹۷ مهندس نوروزی…