IMG_20210707_095619795 (1)
5484131744587

تئودولیت BOIF

تئودولیت دیجیتال BOIF

 

مدل DJD20-E

دقت ۲۰ ثانیه

دارای صفحه نمایش دو طرفه

وسعت دید   “۳۰’۱

بزرگنمایی ۳۰X

حداقل قرائت   ۲۰″ ۱۰″

مناسب استفاده در پروژه های ساختمانی